Aktualności

15 stycznia 2021 10:38 | Aktualności

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS I – III

 1. Uczniowie klas I-III rozpoczynają zajęcia stacjonarne w budynku naszej szkoły od 18 stycznia br.

 2. Autobus szkolny będzie kursował tylko dwa razy: rano drugi kurs bez zmian, natomiast po południu odjazd spod szkoły o godz. 12.40.

 3. Prosimy o wyposażenie piórnika dziecka w 2 ołówki, 2 długopisy, temperówkę, kredki, cienkopisy, nożyczki, klej, linijkę.

 4. Przerwa śniadaniowa z ciepłą herbatą będzie odbywać się bez zmian, ale nie będzie na razie obiadów w szkole. Prosimy chętnych rodziców
  o składanie wniosków do gminy o dofinansowanie obiadu dla dziecka.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS

DLA KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej – m. in. osłona ust i nosa.

 3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.

 4. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

 5. Uczeń posiada własne przybory i podręcznik, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Przeczytano: 99 razy. Wydrukuj|Do góry