Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gościejewicach - Klasa II

Wychowawca

Kalina Duda

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 4 Kalina Duda
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 4 Kalina Duda
09:55 - 10:40 Edukacja wczesnoszkolna 4 Katarzyna Woźniak
10:50 - 11:35 Wychowanie fizyczne 4 Katarzyna Musielak
11:50 - 12:35 Rewalidacja 4 Kalina Duda
12:45 - 13:30 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 5 Lidia Domaniecka

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 4 Kalina Duda
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 4 Kalina Duda
09:55 - 10:40 Edukacja wczesnoszkolna 4 Kalina Duda
10:50 - 11:35 Religia 4 Katarzyna Musielak
11:50 - 12:35 Język angielski 4 Weronika Nawrocka
12:45 - 13:30 Wychowanie fizyczne 2 Katarzyna Musielak

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 4 Kalina Duda
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 4 Kalina Duda
09:55 - 10:40 Edukacja wczesnoszkolna 4 Kalina Duda
10:50 - 11:35 Edukacja muzyczna 4 Lidia Lokś

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 4 Kalina Duda
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 4 Kalina Duda
09:55 - 10:40 Edukacja wczesnoszkolna 4 Kalina Duda
10:50 - 11:35 Wychowanie fizyczne 2 Katarzyna Musielak
11:50 - 12:35 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 4 Lidia Lokś

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 4 Kalina Duda
08:55 - 09:40 Język angielski 4 Weronika Nawrocka
09:55 - 10:40 Edukacja wczesnoszkolna 4 Kalina Duda
10:50 - 11:35 Edukacja informatyczna 8 Jacek Juchnowicz
11:50 - 12:35 Religia 4 Katarzyna Musielak
12:45 - 13:30 Rewalidacja 4 Kalina Duda