Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gościejewicach - Klasa I

Wychowawca

Lidia Domaniecka

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
08:55 - 09:40 Religia 5 Katarzyna Musielak
09:55 - 10:40 Edukacja muzyczna 5 Lidia Lokś
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
11:50 - 12:35 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
12:45 - 13:30 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 5 Lidia Domaniecka

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
08:55 - 09:40 Język angielski 5 Weronika Nawrocka
09:55 - 10:40 Wychowanie fizyczne 5 Katarzyna Musielak
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
11:50 - 12:35 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
12:45 - 13:30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 5 Lidia Lokś

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Religia 5 Katarzyna Musielak
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
09:55 - 10:40 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
11:50 - 12:35 Wychowanie fizyczne Katarzyna Musielak

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
09:45 - 10:40 Język angielski 5 Weronika Nawrocka
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
11:50 - 12:35 Rewalidacja 5 Maciej Ratajczak

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 5 Lidia Domaniecka
09:55 - 10:40 Edukacja informatyczna 8 Jacek Juchnowicz
10:50 - 11:35 Wychowanie fizyczne 5 Katarzyna Musielak
11:50 - 12:35 Rewalidacja 2 Maciej Ratajczak