Kadra

Dariusz Sikora

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Kalina Duda

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Anna Ratajczak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Katarzyna Woźniak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Lidia Domaniecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Katarzyna Musielak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Iwona Zimoch

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Anita Apolinarska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Lidia Lokś

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

Weronika Nawrocka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Mirosława Biegała

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Bibliotekarz

Krzysztof Rogala

Funkcja: Nauczyciel

Jacek Juchnowicz

Funkcja: Nauczyciel

Maciej Ratajczak

Funkcja: Nauczyciel

Anita Aleksandrzak

Funkcja: Nauczyciel

Jowita Augustyniak

Funkcja: Nauczyciel

Renata Stankiewicz

Funkcja: Logopeda

Anna Tatarek

Funkcja: Administracja

Sekretarz szkoły

Ewelina Kozyra

Funkcja: Administracja

Sekretarz szkoły

Justyna Binkowska

Funkcja: Pracownik obsługi

Małgorzata Szalkowska

Funkcja: Pracownik obsługi

Anna Maślonka

Funkcja: Pracownik obsługi

Paulina Kasprowiak

Funkcja: Pracownik obsługi