Historia szkoły

Budynek szkoły w Gościejewicach został zbudowany około 1848r. Z zachowanych kronik szkolnych pisanych w języku niemieckim wynika, że od 1873r. prowadzona była nauka. Nauczycielem w tym czasie był J. Tymke, który prowadził oddział jednoklasowy. Dnia 8 kwietnia 1880r. odbyła się uroczystość uruchomienia drugiej klasy i wprowadzenia w urząd drugiego nauczyciela Hugo Sommera. Na tę uroczystość zebrała się młodzież szkolna i mieszkańcy wsi. Przybył też Inspektor Szkolny – Wenzel, który w nowo powstałej klasie przemawiał po polsku i po niemiecku.

W latach 1906-1907 dzieci z Gościejewic zaprotestowały przeciwko germanizacji uczestnicząc w strajku szkolnym. Pisali oświadczenia, w których wyrażali protest przeciwko wycofaniu ze szkoły języka polskiego. Czynnie bojkotowali też lekcje religii prowadzone w języku niemieckim. Sporo jednak lat upłynęło nim Niemcy opuścili Gościejewice.

17 stycznia 1920r. ziemia rawicka powróciła do Polski. Dnia 15 kwietnia 1920r. rozpoczęła się nauka w polskiej szkole. Pierwszym polskim nauczycielem był Józef Pasławski. Świadectwa wypisywano początkowo na druku niemieckim, ale w języku polskim.

1 września 1939r. z powodu wybuchu II wojny światowej nie odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Naukę rozpoczęto dopiero w połowie października 1939r. Na polecenie komisarza szkolnego zajęcia w szkole zorganizował ówczesny kierownik szkoły – Mieczysław Misiewicz. Po dziesięciu dniach ten sam komisarz zwolnił M. Misiewicza, nakazał opuścić mieszkanie służbowe i wyjechać. Do lutego 1940r. dzieci polskie uczył Franciszek Kuśnierek, a dzieci niemieckie Niemka Berta Dittmann. Potem tzw. „szkołę polska” zlikwidowano, a w Gościejewicach uczyły się tylko dzieci Niemców. Dziatwę polską przeniesiono do szkoły w Sowinach, gdzie uczyła ich wspomniana wcześniej Berta Dittmann. Jednak zamiast normalnych lekcji dzieci polskie zajmowały się zbieraniem i suszeniem ziół oraz uprawą warzyw.

W styczniu 1945r. Armia Czerwona wyzwoliła Gościejewice. W kwietniu 1945r. powrócił M. Misiewicz, by ponownie objąć funkcję kierownika szkoły.

W latach powojennych kierownikami tutejszej placówki byli: Magier, Adolf Kolibabka, Władysław Jędrkowiak i Henryk Kędzia.

Wiosną 1967r. przystąpiono do budowy nowej szkoły o pięciu izbach lekcyjnych. Kierownikiem budowy został Czesław Urbanowski – technik budowlany zamieszkały w Gościejewicach.

2 września 1968r. wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nastąpiło otwarcie nowej szkoły, a zaszczytu tego dostąpił kierownik – Henryk Kędzia.

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych z przyczyn organizacyjnych nauka w szkole odbywała się w pięciu lub sześciu oddziałach. Dzieci były dowożone do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Bojanowie. Od roku 1986 placówka ponownie stała się ośmioklasowa szkołą.

W 1988r. dyrektorem szkoły został Wojciech Lankiewicz. Okres politycznych przemian w naszym kraju miał też wpływ na funkcjonowanie tutejszej szkoły.

W 1997r. nastąpiła długo oczekiwana modernizacja budynku szkolnego. Dobudowano trzy izby lekcyjne, toalety, zlikwidowano piece kaflowe zastępując je ogrzewaniem gazowym. Warunki pracy znacznie się poprawiły. Część biblioteki szkolnej zaadaptowano na salę komputerową.

W szkole działa wiele organizacji. Są wśród nich: Rada Samorządu Uczniowskiego, PCK, LOP i Szkolny Klub Europejski. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej dzieci poznają państwa członkowskie, ich kulturę oraz zwyczaje.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gościejewicach od lat biorą udział w różnych konkursach na szczeblu gminy, powiatu czy województwa. Zawsze godnie reprezentują nasza szkołę niejednokrotnie zdobywając czołowe miejsca i cenne nagrody.

Szkoła prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę z najbliższą społecznością lokalną. Organizuje wiele imprez mających na celu wzajemne poznanie i integrację.

24 listopada 2004r. nastąpił ważny moment w dziejach szkoły. Tamtego dnia otrzymała ona imię Jana Brzechwy.

 

Opracowała: Kalina Duda